Kees Schoonenbeek

* = easy
** = medium
*** = difficult


1990 
'Trasformazione' **(*) Dutch Music Partners
(4 marimbas)       
6 minutes

In 'trasformazioni' komen verschillende fascinaties van de componist bijeen: oude kerk-modi, minimal-music, klokgelui, schuivende ritmische lagen en, 'at last but not least', de klank van vier marimba's.


1993
'Cospirazione' ***
  Dutch Music Partners
(1 bassmarimba, 4 players)
11 minutes 

De titel 'Cospirazione' ('samenzwering') slaat op het beeld van vier slagwerkers die geschaard rond een marimba, a.h.w. van het publiek af gekeerd, een ingewikkeld spel spelen waarvan zij schijnbaar alleen de regels kennen.

Het was een intrigerend werk om te schrijven. Twee paren slagwerkers, een paar aan de 'goede' kant, laten we zeggen op de 'witte toetsen', een paar daar tegenover aan de 'verkeerde kant' op de 'zwarte toetsen' en daardoor genoodzaakt in spiegelbeeld te spelen. Het beeld van
'naar rechts toe hoger' en 'naar links toe lager' gaat voor het laatste paar immers niet op, voor hun staat de wereld op zijn kop. Het was verbijsterend te constateren dat deze fundamentele handicap voor slagwerkers schijnbaar geen probleem is en maakt van 'Cospirazione' een fascinerend kijkspel. Compositorisch was het door deze opstelling een uitdaging om het spiegelbeeld-idee ook muzikaal uit te werken met als gevolg dat 'Cospirazione' vol zit met o.a. spiegel-canons. Verder is het werk eigenlijk voortdurend bitonaal, paar I speelt immers in
'witte toetsen-', paar II in 'zwarte toetsen-toonsoorten'. Ook wordt het karakter van het werk bepaald door het gebruik van minimal-technieken en een consequent gebruik van de 10/8 maatsoort. Deze maatsoort is een samenstelling van 2x3 + 2x2, eigenlijk vier blokjes in twee maten die naar believen kunnen verschuiven binnen een maat. Gecombineerd met de mogelijkheid af en toe over te schakelen op 5x2 ontstaat een ritmisch beeld dat soms gaat zweven, los komt van de grond. Dit laatste is suggestie, 'Cospirazione' vraagt juist door zijn ritmische constellatie om stevige benen op vaste grond.

  1994
'Gathering' ***
Donemus
11 minutes

'Gathering' is gecomponeerd voor vijf slagwerkers die gegroepeerd zijn zoals aangegeven op de bladzijde hiernaast. 'III' speelt voornamelijk melodisch slagwerk en wordt omringd door vier collega┬╣s op allerlei ander slagwerk. In het algemeen kan gesteld worden dat de muzikale impulsen uitgaan van 'III' waarop de anderen dankbaar inhaken om vaak vervolgens hun eigen weg te gaan.

Het melodisch materiaal is gebaseerd op een tweetal 'pitchclass-sets' , ritmisch wordt vooral gebruik gemaakt van de reeks van Fibonacci,
1- 2-3-5-8-13-21-34 enz., waarbij een getal de som is van de twee voorgaande (vanaf '3'). De verhoudingen die hierdoor ontstaan zijn gerelateerd aan de z.g. 'Gulden Snede', de ideale verhouding. Tot zover een kijkje in de keuken.

Men moet naar 'Gathering' luisteren als een gestructureerde stroom van ritme en melodie, een reeks muzikale gebeurtenissen waarbij het ene leidt tot het andere. Vaak schuiven vier, vijf gecompliceerde ritmes over elkaar heen die menselijkerwijs niet meer te volgen zijn. Wat hierdoor ontstaat is een overordening, een versmelting en dit is de informatie die bestemd isvoor de luisteraar.


1994
'Concerto for marimba + windensemble' *** Bronsheim Music
14 minutes

Music for marimba and a wind ensemble, in fact an incomplete concertband. The strength may correspond, but can also be reduced in number to chamber music strength.

Movement I:  After an extremely short but pregnant introduction, the soloist strikes up with the 1st theme, the character of which can be described as "neo-baroque", motoric, strict, not too fast but energetic. A 2nd theme gives a sharp contrast, lyrical, less fast, due to which the neo-baroque character temporarily retires into the background. A development is based on the drive of the 1st theme and completes the whole as a neo-classic sonata-form.

Movement II:  This movement particularly features the warm timbre of the low register of the solo instrument, by means of tremolo played fifths. The sphere is meditative, while repetitive elements cast there shadows before

Movement III:  The 10/8 measure is a small box of building blocks of 2x2 and 2x3, the order of which can be altered to taste, which does happen in abundance. Another often-used technique is repetition of motifs in a constantly altering rhythm, as a result of which the music gets a minimal-like character. This is abandoned in a virtuous coda, in which especially the brilliant and extrovert side of the marimba is exposed.

This concerti is also published in an edition for   

  • marimba and percussionensemble   Canzona Music
  • marimba and piano   Canzona Music
  • 2 marimbas and wind-ensemble   Canzona Music