Kees Schoonenbeek

* = easy
** = medium
*** = difficult


1977
'Für Orgel' *** Donemus
13 minutes


1980
'Speelboek' **
Canzona Music
(nine pieces)


1982
'Sonata, Rags & Toccata' ***
Donemus
(Hammond-organ)
11 minutes

1985
'Dubbelconcert' (Concerto for two) ***
Canzona Music
(2 Hammond-organs)
12 minutes

"Dubbelconcert" ("Doubleconcerto") is actual a concerto voor organ and orchestra. Till now the orchestral part exists as a second organ-part. This means that the ingredients of a solo-concerto are present in this composition: organ solo, "orchestra" solo, "orchestra" is accompagnement, organ is accompagnement, solo and "orchestra" are creating a dialogue. The composition as a whole is a mixture of styles and that's the way I like it. In our world it¹s common to travel, to look at all kind of movie-pictures, televisionprograms, to listen to the music of different cultures, to discover that not only the own culture is important. It has become a small world with a great variety and it's logic that the music of today is influenced by that. Part I is a mixture of modern technics and pop/jazz.

Part II is influenced by the Indonesian gammelan-music which I love very much (that sphere of mistery, wisdom).

Part III is a typical modern "Scherzo", modern composition-technics dominate. In part IV dominates the influence of pop/South American music with a surprising introvert ending, a return to the base of my own existing. I like "dubbelconcert" very much because it's a piece in which I'm faithful to my self, this is the way I see music of today.

 1987
'Canzona' **
Haske Publications
(organ and wind-orchestra)
12 minutes

1989
'Canzona' **
  Canzona Music
(2 organs or organ & klavecimbel)
12 minutes

1989
'The Spell of Light'
** Canzona Music
10 minutes

1989
'Choral et Final' **
Canzona Music
8 minutes

1991
'Sonata' ***
Donemus
15 minutes

De structuur van "Sonata" voor orgel is klassiek van aard, een doorwrocht snel eerste deel met een langzamere inleiding, een bezonken langzaam tweede deel met een bewegelijk fragment in het midden en een snel derde deel, opgewekt en speels van aard. De keuze van deze structuur heeft niet zozeer te maken met een hang naar het verleden maar veeleer met de constatering dat een dergelijk beproefd raamwerk ook ruimte biedt voor nieuwere muziek. Het idioom is overigens niet geavanceerd maar wordt meer bepaald door mijn fascinatie om oudere systemen in een nieuwe Context te plaatsen. Dat heeft ondermeer geleid tot de keuze van het oude middeleeuwse lied "l'Homme Armé" dat de basis is van het tweede deel. Het is misschien aardig te vermelden dat dit thema eerst in het pedaal geciteerd wordt, daarna in de middenstem, daarna de bovenstem. Deze z.g. Cantus Firmus-techniek (Cantus Firmus = vaststaand gezang) vindt men al terug in vele composities van middeleeuwse- en renaissance-componisten waarbij vaak gekozen werd voor "l'Homme Armé", schijnbaar een intrigerende melodie.

1999
'Concerto' **(*)
Canzona Music
19 minutes

2002
'Three pieces' **(*)
Canzona Music
I Continuüm (4'45'')
II Ick gingh op eenen morgen (4'40'')
III Rorate (6')
 

2002
'Sonata da Chiesa' **
Haske Publications
(organ and wind-orchestra)
19 minutes

'Sonata da Chiesa', kerksonate, aanvankelijk een kleine cyclus stukken voor twee violen en orgel of klavecimbel, ernstig van karakter, afwisselend polyfoon en homofoon.
Mijn "Sonata da chiesa" voor orgelsolo en harmonieorkest wijkt behoorlijk af van deze oorsprong hoewel er ook punten van overeenkomst zijn.
De betekenis van 'sonate' of 'sonata' is "gespeeld stuk" (zich daarmee onderscheidend van cantata, "gezongen stuk").
Het soloinstrument vinden we meestal in kerken, dus……. Sonata da Chiesa.
 
Deel I bevat drie thema's die zich voortdurend afwisselen waardoor contrast leidt tot eenheid.
 
Deel II is een reeks variaties op een thema van Pachelbel waarbij origineel en variaties naadloos in elkaar overgaan, een door mij graag gebezigde techniek.
 
Deel III is een rondo waarbij aan het eind teruggegrepen wordt op deel I. 
 
Met name deel I en III hebben vaak de motoriek van Barok-muziek waardoor de term 'Neo-Barok' zeker van toepassing is.


2003
'Reflections' *(*)
Canzona Music
(7 pieces)

2-4 minutes


2006
'Soundscapes' * Canzona Music
voor orgel + electronica ('electronica' is een CD met synthesizer-geluiden waarmee het orgel samenspeelt).


'Circle' (Soundscape 1)
6 minutes
'Circle I' is gebaseerd op een chaconne van Purcel.
In 'Circle I' worden alle majeur-toonsoorten doorlopen hetgeen de titel verklaart, met recht een (kwinten)cirkel.
 

'Circle II' (Soundscape 2)
6 minutes

'Circle II' is gebaseerd op een chaconne van Pachelbel.
In 'Circle II' worden alle mineurtoonsoorten doorlopen hetgeen de titel verklaart, met recht een (kwinten)cirkel.


'Final Song' (Soundscape 3)
6 minutes

'Final Song' is gebaseerd op de aria 'When I'm laid in earth' uit Dido and Aneas van Purcel.


'Pavane' (Soundscape 4)
6 minutes

'Pavane' is gebaseerd op de gelijknamige compositie van Byrd.


'Air' (Soundscape 5)
5 minutes

'Air' is gebaseerd op de gelijknamige compositie van Händel.


'Retrospection' (Soundscape 6)
6 minutes

 
'Retrospection' is gebaseerd op de variatie-reeks 'Mein junges Leben hat ein End' van Sweelinck.


'Dialoog' (Soundscape 7)
4 minutes

2006

'Nostalgia' (Soundscape 8)
8 minutes

'Nostalgia' is gebaseerd op Gregoriaans.


'The Spell of Light' (Soundscape 9)
6 minutes


2009

'Puer Natus Est' ** NSGV
(onderdeel van 'Het Haarlems Orgelboek')
3 minutes


2010
'Reflections' **
Canzona Music
7 (2003) + 6 pieces)
2-4 minutes

 

 

 

 

 

Reflection VI.mp3