Kees Schoonenbeek

* = easy
** = medium
*** = difficult

1994
'Galerie' ***
Canzona Music
1) 'Chanson cachée'
2) 'Chaconne mélancolique' 
3) 'Scherzo décimal'
4) 'Nocturne'
5) 'Obsédant'
6) 'Monsieur Dowland enchanté'

25 minutes 

1999
'Eclyps' ***  Canzona Music
(guitar-ensemble, flute, violin)
15 minutes

Gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Amsterdam

'Eclyps' is gewijd aan de zonsverduistering op 11 augustus 1999. Maan, zon en aarde vormen altijd een driehoeksverhouding maar soms is die verhouding zodanig dat de maan tussen zon en aarde staat en ons het zicht op en het licht van de zon ontneemt. Dit veroorzaakt een golf van beroering, rationeel, emotioneel, veelal het laatste. Het feit dat het vertrouwde ritme van dag en nacht verstoord wordt roept gemengde gevoelens op en raakt waarschijnlijk de wortels van ons bestaan. De manier waarop wij gewend zijn om te gaan met vragen rond leven en dood en de zin van ons bestaan kleuren de reacties op dit fascinerende natuurverschijnsel. Een componist uit zich via zijn muziek hetgeen het ontstaan van eclyps verklaart.

Eclyps is driedelig:

deel I. De verwachting
Onopgeloste muzikale spanning, polyfone verwarring, een evocatieve fluitpartij, het aftellen is begonnen.

deel II. De verduistering
Dreigende clusters symboliseren de afwezigheid van licht en warmte. De verduistering biedt echter ook zicht op de zg corona, de stralenkrans die meestal verzwolgen wordt door het felle licht van de zon. De clusters worden dan ook onderbroken door "vonkende" tonen. aan het eind klinkt Bach's "Wie schön leuchtet der Morgenstern", de verduistering wijkt.

deel II. De terugkeer
De zon gaat elke dag op maar nooit beseffen we meer haar aanwezigheid dan na een verduistering. Hier past dan ook een uitbarsting van vreugde.

Eclyps is opgedragen aan Hein Sanderink.


2007
'Dowlands Tomb' **(*)
Canzona Music
(Guitar & ensemble)
12 minutes


For chambermusic with guitar, also see: 'Ensemble'