Kees Schoonenbeek

* = easy
** = medium
*** = difficult


1973
'Combinations' ***
Donemus
(clarinet, viola, piano)
10 minutes


1974
'Catena' ***
Donemus
(flute, violin, viola)
10 minutes


1979
'Suite' ** Donemus
(oboe, doublebass, piano, percussion)
20 minutes


1987
'Fatale' **
Canzona Music
(flute, violin, viola, cello)
5 minutes


1991
'Pendule' *** Canzona Music
(2 organs, keyboard, percussion)
7 minutes 

1992
'Quartetto d'Estate' ** Canzona Music
(clarinet, violin, viola, piano)
9 minutes 


1997
'Pianotrio' **
Canzona Music
(violin, cello, piano)
9 minutes


1997
'Sonatine' ***
Canzona Music
(violin, piano)
10 minutes


1999

'Trio tertii toni' ** Canzona Music
(violin, horn, harp) 
9 minutes

'Trio tertii toni' is geschreven voor de fraaie combinatie viool, hoorn en harp en  wordt gekleurd door het veelvuldig gebruik van de frygische modus (tertio tono) waarvan het basis model bestaat uit e-f-g-a-b-c-d-(e). Deze modus heeft een sterk mineur-karakter dat nog eens versterkt wordt door de kleine secunde aan het begin waardoor de modus zich bij uitstek leent voor sombere, melancholieke muziek. Naast deze beschouwende eigenschappen heeft het rijtje tonen ook een exotisch tintje waarvan vooral de associatie met gamelan-muziek evident is.

Vooral het tweede deel zit vol maatwisselingen, met name de zg onregelmatig samengestelde maatsoorten (5/8, 7/8) zijn overvloedig aanwezig. Dit is niet gedaan om de uitvoerders tot wanhoop te drijven maar om een verend, swingend ritme te realiseren dat wars is van symmetrie. Inderdaad niet eenvoudig om uit te voeren hoewel ik er van overtuigd ben dat het zodanig te trainen is dat deze maatsoorten zó in je lijf gaan zitten dat de muziek even natuurlijk stroomt als ware het de vertrouwde 4/4-maat.


1999
'Eclyps' *** Canzona Music
(guitar-ensemble, flute, violin)
15 minutes

Gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Amsterdam

'Eclyps' is gewijd aan de zonsverduistering op 11 augustus 1999. Maan, zon en aarde vormen altijd een driehoeksverhouding maar soms is die verhouding zodanig dat de maan tussen zon en aarde staat en ons het zicht op en het licht van de zon ontneemt. Dit veroorzaakt een golf van beroering, rationeel, emotioneel, veelal het laatste. Het feit dat het vertrouwde ritme van dag en nacht verstoord wordt roept gemengde gevoelens op en raakt waarschijnlijk de wortels van ons bestaan. De manier waarop wij gewend zijn om te gaan met vragen rond leven en dood en de zin van ons bestaan kleuren de reacties op dit fascinerende natuurverschijnsel. Een componist uit zich via zijn muziek hetgeen het ontstaan van eclyps verklaart.

Eclyps is driedelig:

deel I. De verwachting
Onopgeloste muzikale spanning, polyfone verwarring, een evocatieve fluitpartij, het aftellen is begonnen.

deel II. De verduistering
Dreigende clusters symboliseren de afwezigheid van licht en warmte. De verduistering biedt echter ook zicht op de zg corona, de stralenkrans die meestal verzwolgen wordt door het felle licht van de zon. De clusters worden dan ook onderbroken door "vonkende" tonen. aan het eind klinkt Bach's "Wie schön leuchtet der Morgenstern", de verduistering wijkt.

deel II. De terugkeer
De zon gaat elke dag op maar nooit beseffen we meer haar aanwezigheid dan na een verduistering. Hier past dan ook een uitbarsting van vreugde.

Eclyps is opgedragen aan Hein Sanderink.


1999
'Bolster' *** Canzona Music
(windinstr., guitars, piano, percussion)
11 minutes 

'Ruwe bolster, blanke pit', het ruige omhulsel koestert datgene wat bescherming behoeft.

'Bolster' is gecomponeerd in een zg brugvorm: A B A C A B A. De 'A' en 'B' delen omvatten 'C' dat dan ook opvallend anders is. De 'A' en 'B' delen zijn ritmisch en dynamisch vitaal, kruidig dissonant, kortom: vragen om een gespierde aanpak, 'C' is expressief, lyrisch, kortom: vraagt om een gevoelige aanpak. De bovengenoemde brugvorm is de macrostructuur, de microstructuur vertoont spiegelvormen en een veelvuldige toepassing van de reeks van Fibonacci

(1 1 2 3 5 8 13 enz).

Voor de theoretisch onderlegden: het uitgangs akkoord van 'A' is een vermenging van een 6-akkoord groot en een 6/4-akkoord klein, twee akkoorden die elkaars spiegelbeeld zijn. De Fibonacci-reeks wordt vervolgens toegepast in de herhalingen van dit akkoord.

De laatste opmerkingen zijn eigenlijk geheimen van de smid die de luisteraars behoren te ontgaan omdat zij de oren vol hebben van wat het uiteindelijk vormt: 'Bolster'.


2001
'Eindeloos' '(Endless') **
Canzona Music
(viool 1,2,3,4 slagwerk 1,2,3,4 celesta, harp, piano)
27 minutes


2001
'The music flows' ** Canzona Music
(flute,oboe,alt-sax,guitar,harp,celesta)
9 minutes

 

2002
'The Light at the Window' *** Canzona Music
(soprano (vocal), flute, oboe, alto saxophone, guitar, harp, celesta)
12 minutes

 

2006
'Dialogo e Scherzo' **(*)
Canzona Music
(cello & piano)
9 minutes


2007
'Le Printemps' **(*) Canzona Music
(contrabass solo + ensemble (wind-quartet/string-quartet)
18 minutes 


2007
'Concertino' **(*) Canzona Music
(accordeon solo + ensemble (wind-quintet/string-quintet)
13 minutes 


2007
'Dowlands Tomb'
**(*) Canzona Music
(guitar solo + ensemble)
12 minutes

 

 

 

 


 


 


 


  


 

Schoonenbeek Trio Tertii Toni 2.mp3