Kees Schoonenbeek

* = easy
** = medium
*** = difficult

 

 

1976
'Canticum Novum' **
Canzona Music  
(SATB-organ)
3 minutes

1978
'Missa Brevis' ** 
Canzona Music  
(SATB-organ)
17 minutes

1979
'Zang en tegenzang' ***
Donemus 
(SATB-orchestra)
20 minutes    

1983
'St. Jansmis' *
Ascolta Music Publishing 
(SATB-organ)
9 minutes

1983
'Confirma hoc Deus' ** Canzona Music   
(SATB) 
2 minutes

1983
'Dextera Domini' ** Canzona Music   
(SATB)
2 minutes 20 seconds 

1983
'Expectans expectavi' ** Canzona Music   
(SATB) 
2 minutes

1985
'Haec Dies' ** Canzona Music   
(SATB-organ)
2 minutes 15 seconds

1988
'Modus vivendi' **
Donemus 
(SATB + ensemble or piano)
15 minutes 

'Modus Vivendi' is gecomponeerd i.o.v. de Stichting ter bevordering van de Brabantse scheppende toonkunst voor het 40-jarig jubileum van het Toonkunst-koor 'Orfeo' te Tilburg. Dit illustreert de functie van dit werk: een aanvulling op het repertoire voor goede amateurkoren , voor wie een volledig symfonieorkest te groot en/of te begrotelijk is. De teksten zijn genomen uit de Carmina Burana (andere dan het gelijknamige werk van Carl Orff) en bezingen de verschillende aspekten van het menselijk leven: bezinning-ouderdom, de liefde, de natuur en de levensvreugde. Het idioom is relatief verstaanbaar voor amateur-koren en hun publiek. Het orkest heeft meer te doen dan alleen begeleiden hetgeen onder meer tot uiting komt in een mini-pianoconcertje dat in het geheel is gebouwd.


1989
'Hear the Voice of the Bard' **(*) Donemus
(SATB-organ)
18 minutes
1989

'Een Seraphinsche tonghe' **
Canzona Music   
(SATB-variable)

1989
'Three English Songs' **(*) Donemus/Canzona Music   

(SATB-piano)
10 minutes

De keuze van de teksten komt voort uit mijn liefde voor engelse poëzie, zowel "volks" als meer gestileerd. Verder wilde ik het leven zelf bezingen waarbij ik gezocht heb naar symbolen die voor veel mensen herkenbaar zijn, "uit het leven gegrepen" als het ware.

deel 1. "Nocturne": "So, we'll go no more a-roving", de tekst suggereert m.i. berusting na een wel geleefd leven. Het is wel eens anders geweest en het verlangen is nog niet gedoofd maar "love itselfs have rest".

deel ll. "The true lover's farewell". Dit lied gaat over verbondenheid en afscheid. "O fare you well, I must be gone and leave you for a while". "A while" lijkt mij een understatement, volgens mij zou het wel eens lang kunnen duren.

deel lll. "The Beggar". Genoeg getobd, zorgeloosheid en leven van dag tot dag. "But give to the belly boys beer enough Whether it be new or old".  Hier zouden enige moraliserende opmerkingen op hun plaats zijn maar ik laat het maar zo...

Het muzikale idioom is sterk bepaald door de teksten en wil aan duidelijkheid niets te wensen overlaten".

The edition for SATB and piano is published by Donemus

The edition for SATB, stringquintet and harp is published by Canzona

 

1990
'Songs of Travel' **
Annie Bank 
(SATB)
4 minutes 30 seconds

1991
'Three Songs' ** Canzona Music   
(femailchoir)
5 minutes

1996
'Lamento' **(*) Canzona Music   
(SATB)
4 minutes  

1996
'O waar gebleven' *** Canzona Music   
(SATB)
3 minutes

1998
'Verstreken tijd' ('Expired time') **(*) Canzona Music   
(doublechoir + harpsichord and percussion)
36 minutes

2000
'As I stand...' *** Canzona Music   
(eight voiced choir)
17 minutes 

2002
'Distant Refrains' **(*) Canzona Music   
(choir + electronics)
18 minutes   

'Distant Refrains' is gebaseerd op - en geïnspireerd door - gedichten van de Amerikaan John Gracen Brown, eenvoudige, beknopte poëzie die mij in het hart raakt.
 
 De sfeer van de nacht, de stilte, de geluiden, de eenzaamheid, even verrukkelijk als beangstigend, dit alles maakt iets in mij wakker wat ik niet onder woorden kan brengen zodat ik mijn toevlucht zoek tot de klank.
 
 'Distant Refrains' is dan ook een zoektocht, een waarlijk impressionistische queeste.
 
Ik heb het idee dat ik niet de enige ben die zijn oren spitst om geluiden op te vangen uit een schijnbaar andere wereld. 'Distant Refrains' is dan ook opgedragen aan een ieder die geen genoegen neemt met de geluiden van alle dag. 
  

2003
'Perfice gressus meos' ** Canzona Music   
(SATB)
2 minutes 30 seconds  

2003
'Sperent in te Omnes' ** Canzona Music   
(SATB)
1 minute 35 seconds

2003
'Bonitas Domini' ** Canzona Music   
(SATB)
4 minutes 20 seconds  

2003
'Ave Maria' ** Canzona Music   
(SATB)
2 minutes

2004
'Verstreken tijd IV' ('Expired Time IV) *** Canzona Music   
(SSAATB/Tape)  
15 minutes

2005
'Ars Nova' **(*)
Mansarda Sintra
 (mixed choir + windorchestra)
11 minutes

Over 'Ars Nova' valt wel het een en ander te vertellen. Allereerst de titel: 'Ars Nova' is een term uit de muziekgeschiedenis en betreft globaal de 14e eeuw in Frankrijk. Deze periode volgt op de z.g.
 'Ars Antiqua' en die betreft dan globaal de 13e eeuw, ook in Frankrijk. De belangrijkste componisten van de 'Ars Antiqua' zijn Leoninus en Perotinus, beiden verbonden aan de Notre Dame te Parijs, dus componisten van kerkmuziek. Thema's van deze componisten heb ik verwerkt in mijn compositie
 'Notre Dame'. 'Ars Nova' betekent 'nieuwe techniek', 'Ars Antiqua' dus 'oude techniek'. De belangrijkste componisten van de 'Ars Nova' zijn Philip de Vitry en Guillaume de Machaut. Het ligt dus voor de hand dat ik nu thema's van deze componisten verwerk in een compositie met de naam 'Ars Nova'.
 En hier heb ik gekozen voor dichterlijke vrijheid. Mijn 'Ars Nova' is gebaseerd op een 'Ave Maria' van Tomas Luis de Victoria (1548-1611), dus een componist uit de Rénaissance. Dit prachtige stuk klinkt bij vlagen zoals het is maar wordt meestal gevarieerd door middel van hedendaagse technieken hetgeen een andere, persoonlijke uitleg is van de term 'Ars Nova'.
 
 Waarom valt de keuze op een 'Ave Maria'?
 Het is opvallend dat in de oude masculine christelijke kerk Maria, de moeder van God, zo'n prominente plaats inneemt. Schilders, beeldhouwers, componisten hebben vele, vaak zeer geïnspireerde werken aan haar gewijd en dat werd ongetwijfeld ingegeven door het belang dat aan deze vrouw werd gehecht.
 Waarschijnlijk vertegenwoordigde Maria, in een wereld vol strijd, het vrouwelijke, het gevoelige, het vredelievende.
 En of je nu gelovig bent of niet: ook in deze tijd (misschien voorál in deze tijd) blijft de behoefte bestaan aan een symbool dat tegenwicht biedt aan al het onheil dat veel, teveel mensen ondergaan en dat via de media tot ons komt.
 

2006
Psalm 108 **
NSGV 
(SATB + orgel + trompet ad lib)
3 minutes

2006
'Paus Gregorius mis' *
Gooi & Sticht
(choir + commune + organ)

2007
'Stabat Mater' *** Canzona Music   
(choir SATB organ + bells)
15 minutes

2008
'Psalm 112' * NSGV 
(Choir + organ)
3 minutes

2008
'Requiem voor de Vrijmetselaar' ** Canzona Music   
(male-choir, soprano-solo + organ)
38 minutes

2009
'Messe pour tous les jours' ** Canzona Music   
(Choir SATB + organ)
19 minutes

2009
'Missa ad honorum Sancta Ceaciliae' *(*)
Bronsheim Music
(Choir SATB + windorchestra
Choir SATB + organ)
16 minutes

 2011
'Über alle Gipfel...' Canzona Music
(choir SATB)
1 minute 20 seconds